Udgivet af Ole Cæsar Jensen, fre d. 5. sep 2014, kl. 14:55

Bibelglæde!

Fire aftener i løbet af efteråret vil vi sætte fokus på søndagenes bibeltekster – og prædiken!

Vi har før prøvet en studiekreds, hvor man læste søndagens bibeltekster før søndagen og på den måde blev klædt på til sødagens gudstjeneste.

Nu vil vi gøre det omvendt – lade søndagens prædiken klæde os på til ugens studier. På den måde kommer både prædiken og tekster i spil.

Datoerne er:

 

Onsdag den 10 september:

                           Profeten Jonas’ bøn, Jonas bog 2

                           Tungens magt, Jakobsbrevet 3. 1-12

                           Bespottelse mod Ånden, Træet og dets frugt, Jonastegnet, Mattæusevangeliet 12,31-42

 

Onsdag den 8 oktober:

                           Herre, du ransager og kender mig, Salmernes bog 139. 1-12

                           Kristus, opstået som førstegrøden af de hensovede, 1. Korintherbrev 15. 21-28

                           Opvækkelsen af den døde Lazarus, Johannesevangeliet 11. 19-45

Onsdag den 29 oktober

                           Jakobs drøm, 1. Mosebog 28. 10-18

                           ”Legemets” enhed i Kristus, 1. Korintherbrev 12. 12-20

                           Kaldet af de første disciple, Johannesevangeliet 1. 35-51

Tirsdag den 18 november

                           Råb af fryd, for Herren glemmer dig ikke, Esajas bog 49. 13-18

                           Lev som det sømmer sig for en kristen, Efeserbrevet 4.30-32

                           Størst i Himmerriget, bring ikke til fald, det vildfarne får, Matthæusevangeliet 18. 1-14

 

Alle aftener er kl. 19.30

 

Man er velkommen til at komme de gange man kan. Det er selvfølgelig en stor fordel at deltage i den søndagsgudstjeneste der går forud for aftenen.

Studieplan til de respektive aftener uddeles ved den forudgående søndags gudstjeneste.

Den præst der har holdt søndagens gudstjeneste vil være til rådighed de pågældende aftener.

Kategorier Aktuelt