Gågruppe i Hillerød Kirke

En livsgruppe med plads til alle der vil gå.

Formålet med gruppen er at gå sammen for at få motion mens vi taler med hinanden om livet.

Der er to forskellige muligheder for at gå med:

Torsdage i lige uger kl. 10:00
Længden på turen afpasses efter de fremmødtes formåen

Onsdage i ulige uger kl. 18:30
Vi går 1½ - 2 timer i rask tempo (turene er som regel 7-10 km).

Fast mødested ved Hillerød kirke foran det nye sognehus

Ingen tilmelding, du møder bare op.


Hvis du vil vide mere kan du kontakte:
Kirsten Loose, tlf. 29457471 (kontaktperson for torsdag formiddagstur)
Gitte Mortensen, tlf. 26736490 (kontaktperson for onsdag aftentur)