Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Stillingsopslag

Ungmedarbejder – 10 t/uge

Tidsbegrænset projketstilling

Genopslag

 

Hillerød Kirke søger en ungdomsmedarbejder, til nyoprettet 3-årig projektstilling fra 1. september 2022.

Stillingen er på 10 timer pr. uge, svarende til 520 timer på årsbasis. Ved ansættelse er det muligt gennem Hillerød Kirke at leje et værelse i Hillerød, knyttet til stillingen.

Vi søger dig, der:

 • vil arbejde ung-til-ung og brænder for at arbejde med teenagere og unge.
 • ønsker at skabe rum for at troen på Jesus kan vokse hos unge.
 • har lyst til at bruge tid med unge og lytte til, hvad der fylder i hverdagen.

Vi tilbyder:

 • Et arbejde med stor mulighed for at planlægge din egen tid.
 • Sparring med præst og kirkens Børne&unge-udvalg.
 • Erfaring med at indgå i et stort arbejdsfællesskab med ansatte og mange frivillige
 • Udvikling af kompetencer i arbejdet med unge og kirke.
 • At blive en del af det nuværende arbejde samt etablere nye tiltag

Konkrete opgaver:

 • Deltage i vores teenklub, HVA, hver onsdag 19-21
 • Udvikle arbejde for 17-25-årige
 • Deltage i kirkens gudstjeneste én gang om måneden
 • Projektrettede aktiviteter for at gøre kirken kendt for unge i byen. Aktiviteterne udvikles i samspil med Børne&unge-udvalget

Hillerød Kirke besøges normalt af omkring 120 personer til gudstjenesterne søndag formiddag. Mange af dem (20-50) er børn i vores børnekirke. Vi har et korarbejde fordelt på tre kor i alderen fra 6 år og ind i gymnasiealderen. Vi har en teenklub for 7.-9. klasse og et ønske om at udvide vores tilbud til unge.

Hillerød Kirke er placeret midt i byen og vi ønsker at være kirke for alle – også unge som ikke kender så meget til kirken i forvejen.

Hillerød Kirkes vision er ’Tydelig Bykirke’, og arbejdet ledes ud fra vores 4 kerneværdier, Forankret, Forkyndelse, Fornyelse og Fællesskab. Læs mere om Hillerød Kirke på www.hillerodkirke.dk.

Det praktiske:

Ansættelse sker ved Hillerød  Sogns Menighedsråd beliggende Østergade 12, Hillerød.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikerog det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 292.103,12 kr. – 387.036,75 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 306.708,73 kr. (nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 306.708,73 kr. – 438.154,69 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.313,21 kr.(nutidskroner). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jacob Winther på telefonnummer 2196 9756/mail jw@km.dk eller personalekontakt Erik Ingerslev på telefonnummer 2337 4576/mail   7415fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7415fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00  den 6. august 2022.

Ansættelse efter aftale.

I forbindelse med ansættelse kan leje af et værelse i Hillerød tilbydes.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 24/25.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.