Sorggruppe

Til dig, der har mistet en nærtstående på grund af dødsfald

Har du mistet en nærtstående og har svært ved at finde overskud til at klare hverdagen? Eller synes du, at tabet af din pårørende har gjort det vanskeligt at vinde livsglæden tilbage? Måske har du næsten lige mistet eller dit tab ligger længere tilbage, men er endnu ikke taget tilstrækkeligt hånd om.

Vi vil give dig mulighed for at være i et fællesskab, hvor det at have mistet er i centrum og noget, man er fælles om, og hvor man ikke skal tænke på, om man belaster andre for meget med sine vanskeligheder.  Du vil møde mennesker, som kan genkende dine vanskeligheder og svære følelser. I gruppen vil du opleve medfølelse, omsorg og opmuntring.

Efter endt gruppeforløb vil du være bedre i stand til at rumme tabet og få mere mod på at se fremad.

Der vil være opmærksomhed på:

    • Det, der var
    • Hvordan det er nu
    • Hvordan leve et meningsfuldt liv fremover, trods tabet

Samtalegruppe

Der er tale om en samtalegruppe bestående af 5 – 8 personer, der alle har mistet nærtstående. For at skabe rum for en åben og tillidsfuld samtale er det en forudsætning, at der er tavshedspligt. 

Er det for mig?

Hvis du overvejer at deltage i gruppen eller har spørgsmål til tilbuddet, er du meget velkommen til at kontakte Ellen Esmarch Pedersen. Ellen er sorggruppens leder og leder også gruppens samtaler. Læs mere om Ellen nedenfor. 

Hvor, hvordan og hvornår?

Gruppen mødes ca. hver anden uge ca. 10 gange. Ugedag og tidspunkt aftales i gruppen inden gruppestart.
Stedet er menighedslokalet i Hillerød Kirke, Østergade 12, 3400 Hillerød.  Gruppen mødes i alt 10 gange.

Inden du starter i gruppen, vil du komme til en samtale hos en af gruppelederne, så du kan blive mere afklaret i, hvad du kan forvente dig af forløbet.

Når du er startet i gruppen, er det vigtigt, at du møder hver gang. Dette er både af hensyn til dig selv og hele gruppen. Hvis du alligevel af en særlig grund er forhindret i at møde, bedes du melde afbud til en af gruppelederne.

Gruppen er for alle

Sorggruppen er et samarbejde mellem kirkerne i Hillerød og Allerød kommuner. Gruppen er åben for alle med fortrinsret for borgere i Hillerød og Allerød Kommuner.

Leder af sorggruppen

 

Ellen Esmarch Pedersen

Uddannet samtaleterapeut og erfaring med ledelse af sorggrupper i Hillerød og Nexø Kirker.

T: 61 78 77 83
E: ellenesmarch@gmail.com
W: www.ellenesmarch.dk