Kirkesanger

Jens Kofoed Nielsen er kirkesanger ved Hillerød Kirke.

Kirkesangeren medvirker ved gudstjensten søndag og ved andre kirkelige handlinger.