Kirkens værdigrundlag

Værdier - 4 F'er

Hillerød kirke har fire gundlæggende værdier, som vi ønsker skal præge alle de aktiviteter, som foregår ud fra Hillerød Kirke. Det er Hillerød Kirkes fire 'F'er:

Forankret

  • Bibelen og den evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter er Hillerød Kirkes indholdsmæssige grundlag.

Forkyndende

  • Kirkens tidløse budskab gøres nærværende for mennesker i ord, holdning og handling.
  • Dette udfoldes i gudstjenesten og i kirkens andre aktiviteter.

Fornyende

  • Der skal være plads til, at prøve nye arbejdsformer, sprog og musik, som tjener kirkens bekendelse og grundlag.

Fællesskab

  • Vi ønsker et fællesskab af mennesker, som er forskellige i deres baggrund og tilgang til kirken.
  • Alle skal have plads til at vokse, som mennesker og kristne, og have mulighed for at bidrage i kirkens arbejde, og dermed føle medansvar og tilhørsforhold.
  • Alle har frihed til at komme og være.

 

Vision - Tydelig ByKirke!

Ud fra vores 4 værdier har vi formuleret en overordnet vision for, hvad vi ønsker skal præge kirken og dens mange arbejdsgrene og ønsker skal kunne mærkes når man møder Hillerød Kirke.

Tydelig

  • Evangeliet om Jesus Kristus i centrum
  • At kirken og dens arbejde bliver set
  • At vores tilbud når ud til sogn og by

By

  • At være til for vores bysogn og alle, der er knyttet til Hillerød Kirke
  • At være nærværende i byens liv

Kirke

  • Kirke er fællesskab
  • Kirke er at komme nærmere Kristus
  • Kirke er at modtage Guds kærlighed og give den videre