Organist, Korleder

Kristian Lumholdt
Kristian Lumholdt er organist og korleder ved Hillerød Kirke.

Hillerød kirkes orgel er nærmere beskrevet her: Kirkens orgel

T: 26 11 27 88

M: organist@hillerodkirke.dk