Kirkekontor

Hillerød Provstis Fælles kirke- og regnskabskontor
I Hillerød Provsti er flere sogne, deriblandt Hillerød Sogn, gået sammen om et fælleskontor, der varetager flere administrative funktioner for sognene.
Her henvender man sig bl.a. i forbindelse med papirarbejdet ved dåb, vielse, begravelse mv.

Frederiksværksgade 39B.
3400 Hillerød
T: 7023 0393
M: hpfk@km.dk (kirkekontor)

Kontoret har åbent for borgerhenvendelser mandag - fredag: kl. 9-12.30 - samt efter forudgående aftale.
Indgangen er på bagsiden af huset
 
Nedenstående er især relevant for kirker og samarbejdspartnere:
Drejer henvendelsen sig om økonomi og regnskab, så kontakt venligst regnskabskontoret på
T: 4826 7778
M: hpfr@km.dk 

Skal du i kontakt med Hillerød Provsti, så brug følgende kontaktoplysninger:
T: 7370 6737
M: hilleroed.provsti@km.dk