Begravelse

Begravelse (eller bisættelse) i Hillerød kirke aftales med en af præsterne.

Har afdøde bopæl udenfor Hillerød sogn, kan højtideligheden godt finde sted i Hillerød kirke. Da bliver det blot ved præsten i bopælssognet, som da i stedet kontaktes.

De praktiske ting i forbindelse med en begravelse eller bisættelse vil sædvanligvis blive varetaget af et bedemandsfirma, som man som pårørende tager kontakt med.

Med hensyn til alle praktiske forhold vedrørende Hillerød kirkegård kontaktes Hillerød Kommunes kirkegårdskontor (72 32 00 00), da kirkegården er kommunal og ikke tilhører Hillerød Kirke.