Menighedsrådet

Menighedsrådet bestyrer kirken og er med til at lægge rammerne for kirkens arbejde.

Menighedsrådets medlemmer er (fra venstre):

Christen Jørgensen, formand, formand@hillerodkirke.dk 

Ole Cæsar Jensen, præst

Rasmus Due Larsen, kasserer, kasserer@hillerodkirke.dk

Anders Neuenschwander

Jacob Winther, præst og sognemedhjælper

Tina Petersen

Torben Frederiksen, Næstformand

Winnie Ruby Eiðisgarð

Erik Ingerslev, kirkeværge og  personalekontakt, kirkevaerge@hillerodkirke.dk eller kontaktperson@hillerodkirke.dk

Mary Olsen (fraværende ved fotografering)