Kirkebladet

Hillerød Kirke laver ikke længere Kirkeblade - men du kan finde folderen "DET SKER" i våbenhus og foyer i kirken.

Folderen udgives hvert kvartal, og kan hentes i kirken. Der laves også kvartalsvis (på nær i sommeren) et optryk i Hillerødposten.

Det meste information kan du også finde her på hjemmesiden.
Er der information du ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte kirkens præster eller personale.