Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere:

Østergade 12
3400 Hillerød
T: 48 26 13 11
M: hillerodkirke@hillerodkirke.dk

Vær også opmærksom på mulighederne for nyhedsbrev, sms'er og ikke mindst vores fællesmail og facebook. 

Hillerød Kirke er åben Tirsdag til fredag fra 10-14 .

Telefonen besvares ikke onsdage fra kl. 10-11 pga. personalemøde.

I juli er kirken lukket torsdage.

Parkering til arrangementer ved kirken foregår i parkeringshuset overfor Kirken på den modsatte side af Østergade (nr 5).

Se mere om parkering her: Parkeringshus Torvet