Præster

Der er to præster ansat ved Hillerød Kirke.

Præsterne varetager gudstjenester og kirkelige handlinger. Desuden står præsterne til rådighed for samtaler.

Ole Cæsar Jensen

Kirkebogsførende sognepræst
Ole Cæsar Jensen
Kannikegade 2
3400 Hillerød

T: 4826 1370
M: ocj@km.dk (Send sikker post her)

Træffes bedst tirsdag - fredag kl.11-12. Torsdag også kl. 16-18.
Fast fridag mandag.

 

Jakob Winther

Sognepræst og sognemedhjælper
Jacob Winther Østergade 12
3400 Hillerød

T: 2196 9756
M: jw@km.dk (Send sikker post her)

Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 10-12
Fast fridag mandag.