Medlemskab

Indmeldelse i Folkekirken

Man bliver medlem af den evangelisk-lutherske folkekirke, når man bliver døbt i kirken med den kristne dåb. Man kan ikke blive medlem uden at være eller blive døbt.

Hvis man er døbt i en anden (anerkendt) kirke, eller på et tidspunkt har været meldt ud af Folkekirken, kan man blive medlem ved at henvende sig til en præst.

Udmeldelse af Folkekirken

Udmeldelse kan ske ved henvendelse til en præst eller til kirkekontoret. 

Vær opmærksom på, at ved udmeldelse giver man også afkald på tilhørsforhold og rettigheder som medlem. Det betyder bl.a. at man mister retten til kirkelig begravelse eller bisættelse. Det kan derfor være en god idé at orientere sine pårørende, hvis man melder sig ud.