Bibelstudiegruppe

Bibelstudiegruppen er opstået efter Kristendomkursus 2023. Vi mødes en gang om måneden i Hillerød Kirke. Vi er 8-10 voksne mennesker, der mødes for at få undervisning om Bibelen gennem videoer og tale sammen om vores erfaringer med livet.

Kontakt livsgruppeudvalget, hvis du kunne tænke dig at være med i en lignende gruppe