Stillingen som organist og korleder ved Hillerød Kirke er pt. ledig.

Hillerød kirkes orgel er nærmere beskrevet under rubrikken: Om kirken

T: 

M: organist@hillerodkirke.dk