Frimesser

I foråret 2015 tog en gruppe initiativ til nogle nye gudstjenester ved Hillerød Kirken. Baggrunden var et ønske fra flere om at få andre instrumenter og andre musikstile med til gudstjenesterne. Dette er bl.a. blevet tydeliggjort af den proces, der har været omkring liturgi i søndagens højmesse.

'Frimesser'  er navnet. De er et udtryk for blandingen af gammelt og nyt. Gudstjenesteformen er med klassiske elementer fra højmessen kombineret med nye forkyndende og musikalske udtryk.

Gudstjenesterne har fået et varierende udtryk. De planlægges fra gang til gang af et udvalg, der selvstændigt arbejder med søndagens tekster og derudfra danner temaet for den enkelte gudstjeneste. Det er også udvalget, der er ansvarlig for musikken. En del af sangene er ledsaget af et lovsangsband. Nogle vil være med orgel. Kirkens kor deltager jævnligt.

Alt afhænger af, hvordan den enkelte gudstjeneste planlægges. Men det søges at finde en genkendelig form fra gang til gang inspireret af den klassiske højmesse.

Der er frimesse ca. en gang om måneden.

   Frimesser