Gudstjenesteudvalg

Højmesseordning - marts 2015

Menighedsrådet ved Hillerød Kirke oprettede i januar 2014 et gudstjensteudvalg med henblik på bl.a. at se på højmesseordningen.

Frem til foråret 2015 arbejdede udvalget med spørgsmål om, hvad vi kunne gøre for bedst at imødekomme de forskellige behov for gudstjenesteliv, der er hos dem, der jævnligt kommer til gudstjeneste i Hillerød Kirke. I praksis handlede det om at finde ud af hvilket forløb en almindelig højmesse skal have og bl.a. hvordan vi skal få plads til de forskellige ønsker til musikken under gudstjenesten.

Det affødte bl.a. to runder med spørgeskemaer og fokusgrupper, hvor menigheden fik lov at komme til orde om deres ønsker og fik lov at lytte til hinandens synspukter på menighedsliv og de sorger og glæder der knytter sig til det.

Gudstjenesteudvalget afsluttede sit arbejder med højmesseordningen i marts 2015, hvorefter menighedsrådet godkendte udvalgets indstilling til ny ordning for højmessen, som nu er i brug ved højmesserne i Hillerød Kirke.

Ordningen kan ses i det første af de dokumenter, som der er henvisninger til nedenfor.

Undersøgelse om Højmesser og Frimesser 2017

I december 2014 begyndte en gruppe ved kirken at arbejde med alternative gudstjenester, som er blevet til de frimesser, som er en del af gudstjenestelivet søndag formiddag ved kirken. Denne nye form affødte et behov for afklaring om hvor ofte og på hvilket tidspunkt der skal være frimesser. Dette mundede ud i et spørgeskema, som kan ses nedenfor og tre dage med fokusgruppesamtaler i maj 2017.

Gudstjenesteudvalget afleverede i september 2017 en analyse af de indkomne spørgeskemaer og fokusgruppesamtalerne. Gudstjenesteudvalgets analyse og anbefaling til menighedsrådet kan downloades via linket nedenfor i rækken af dokumenter.

Menighedsrådet besluttede at fra 2018 skal der være en månedlig frimesse (på nær i juli), at familiegudstjenesterne skal være frimesselignende (frimessebandet medvirker) samt, at der oftere skal synges efter fællessang under nadveren.

Gudstjenesteudvalget har bl.a. udarbejdet følgende dokumenter: