Kirkebil

Kirkebil til gudstjenester og andre arrangementer bestilles via kirketjeneren på tlf. 4826 1311 .