Kirkefrokost

 

Med jævne mellemrum er der kirkefrokost efter gudstjenesten. 

Konceptet er, at man hver tager en ret med til den fælles buffet.

Det fremgår af gudstjenestelisten, hvilke søndage, der er kirkefrokost.